Billerudpraktikant Jobbsprånget

Hussein Qasimi vid Billerud Korsnäs Karlsborgs bruk i Kalix.

Jobbsprånget en snabbare väg för nyanlända akademiker

Kalix Praktikprogrammet Jobbsprånget drivs av IVA för att snabbare få nyanlända akademiker i arbete. I Norrbotten har kemiingenjören Hussein Qasimi från Iran nu fått jobb efter att tidigare ha praktiserat vid Billerud Korsnäs i Kalix.

Istället för att det tar fem till tio år, kan det nu gå på fem månader för en nyanländ akademiker att få ett fast jobb.

Hittills har 200 nyanlända akademker gått programmet. Praktiken anpassas efter de nyanländas erfarenhet och akademiska nivå.

 Jag kunde ingenting om den svenska arbetsmiljön eller kulturen, men efter min praktik känner jag mig inte längre som en främling i det här landet. Det har hjälpt mig förbättra mitt svenska språk och att hitta många kontakter inom industrin, säger Hussein Qasimi, tidigare Jobbsprångspraktikant hos Billerud Korsnäs i Kalix som efter sin praktik fått kontrakt hos en annan arbetsgivare.

Programmet förenklar för arbetsgivare att ta emot nyanlända akademiker. Samtidigt matchar det arbetsgivarnas behov med kompetensen och erfarenheten hos nyanlända ingenjörer, arkitekter, naturvetare och ekonomer. Över 150 arbetsgivare deltar redan på 45 orter. Praktiken sker på engelska.

Modellen har lyfts av såväl stat som näringsliv. Jobbsprånget tilldelades vid höstbudgeten i år 55 miljoner kronor från regeringen, och har även fått betydande medel från Wallenbergstiftelserna.

Annons