Studentconsulting och Företagarna

Günther Mårder, vd Företagarna och Tobias Lindfors, vd Studentkonsulting har tecknat avtal.

Studentconsulting tecknar bemanningsavtal med Företagarna

Luleå Organisationen Företagarna som företräder 70.000 företagare tecknar ett nationellt rekryterings- och bemanningsavtal med Luleåföretaget Studentconsulting.

Största tillväxthindret för Företagarnas medlemmar är att hitta rätt kompetens. Det är bakgrunden till att Företagarna vill teckna avtal med Studentconsulting.

- Samarbetet med Studentconsulting är en efterfrågad medlemsförmån och vi lägger fokus på sommarbemanningen som är en aktuell fråga hos många företag just nu, säger Günther Mårder, Företagarnas vd.

Samarbetet innebär att Företagarnas medlemmar får möjlighet att rekrytera sommarjobbare med 20 procents rabatt på rekryteringskostnaden. Om man istället vill hyra in bemanningspersonal under en kortare tidsperiod innebär samarbetet fritt övertag av sommarpersonalen efter två månader.

Studentconsulting följer även med Företagarna på deras nationella valturné för att prata kompetensförsörjning.

- Det blir allt vanligare att små och medelstora företagare hittar sina nya medarbetare med hjälp av en rekryteringsfirma. Behovet av flexibilitet, snabbhet och tillgänglighet ökar hela tiden och då kan en rekryteringspartner spela en viktig roll för att säkerställa att du som företagare får tillgång till medarbetare med rätt kompetens, säger Tobias Lindfors, vd för Studentconsulting.

Annons
Dundret -380x 512