Turismen växer med långväga besökare

Luleå Turismen fortsätter att öka i Sverige. Fler långväga besökare väger upp ett svalare intresse från de nordiska marknaderna.

Det visar statistik från Tillväxtverket.

Totalt blev det 63 miljoner övernattningar 2017, en ökning med två procent jämfört med året innan.

Utländska besökares övernattningar i Sverige ökade totalt med 4 procent, medan de svenska ökade med 1 procent.

Det är framför allt de utländska marknaderna utanför Norden som växer. USA och Kina har vuxit oavbrutet sedan 2010. Under 2017 ökade antalet amerikanska besökare med 44 procent, kinesiska besökare med 13,6 procent och nederländska besökare med 12,3 procent.

Samtidigt minskar antalet besökare från Norge och Finland. Norge är den enskilt största utländska marknaden med närmare 20 procent av de utländska gästnätterna. Antalet norska besökare sjönk med 1,1 procent och antalet finska besökare med 2,9 procent 2017. Fler besökare kom från Danmark, en uppgång med 1 procent jämfört med året innan.

De största turistregionerna i Sverige är: Stockholms län, Västra Götaland, Skåne, Dalarna och Jämtland.

Annons