Kiruna Airport

Kiruna Airport hade tillsammans med Arlanda den största trafikökningen under 2017. Foto: Kiruna Airport

Kiruna Airport ökade mest av Swedavias flygplatser

Kiruna Kiruna Airport var den av Swedavias tio flygplatser som, tillsammans med Arlanda, hade största trafikökningen under 2017.

Antalet passagerare som flög via Kiruna flygplats under 2017 var 282.412, en ökning med 8 procent. Samma procentuella ökning hade Arlanda flygplats, där totalt 26,6 miljoner passagerare passerade under 2017.

Luleå Airport hade en blygsam ökning på 1 procent jämfört med året före. Antalet passagerare var 1.204.535 under året.

Alla flygplatser utom Umeå och Malmö ökade. Malmö minskade med 2 procent och Umeå hade oförändrat resande.

Sju av Swedavias tio flygplatser satte nytt passagerarrekord, däribland Kiruna.

Det visar Swedavias statistik för helåret 2017.

Annons
hotell