Nolia arbetsglädje

Nolia arrangerar konferens om arbetsglädje. Foto: Nolia

Nolia satsar på arbetsglädje

Piteå Nolia planerar tillsammans med Inner Sweden AB, en tvådagarskonferens om hur arbetsplatser kan bli gladare och friskare, Nolia Arbetsglädje.

Nolia Arbetsglädje är är tänkt att bli en mötesplats för personal, HR-chefer och ledare med fokus på psykosocial arbetsmiljö.

– Trots att vi vet att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknar hela sex av tio arbetsplatser ett förebyggande arbetsmiljöarbete för detta, säger Peter Wallenskog, vd på Inner Sweden AB, som är medarrangör till konferensen och specialister på psykosociala miljöer.

Att konferensen förlagts till Piteå är ingen tillfällighet.

– Förra året var Piteå kommun den kommun i Sverige som hade högst sjukfrånvaro bland kvinnor på grund av psykisk ohälsa, säger Helene Ljungstedt, Nolia och projektledare för konferensen.

Annons
Konferens