Ragn-Sells och LKAB

Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef och Lars Lindén, koncernchef, Ragn-Sellsföretagen

LKAB och Ragn-Sells utvinner mineraler ur gruvavfall

Luleå LKAB och miljöföretaget Ragn-Sells inleder ett samarbete för att börja utvinna värdefulla mineraler ur gruvavfall.

LKAB investerar nu i pilotanläggningar för att tillsammans med miljöföretaget Ragn-Sells ta fram nya processer som förädlar avfall från järnmalmsproduktionen.

Projektet kan leda till att LKAB producerar fosfor och sällsynta jordartsmetaller, som är klassade av EU som strategiska mineraler med särskild vikt för industrin.

– Vårt sätt att leva i dag bygger på en ohållbar användning av naturresurser. Genom det här långsiktiga samarbetet kan Ragn-Sells tillsammans med LKAB bidra till att värdefulla mineraler tas till vara och kommer tillbaka in i kretsloppet, säger Ragn-Sells koncernchef Lars Lindén.

– LKAB:s malmer innehåller såväl fosfatmineralen apatit som sällsynta jordartsmetaller. Det har inte varit möjligt att lönsamt utvinna dessa och de är därför idag en del av den avfallssand som deponeras i magasin för anrikningssand. Tillsammans med Ragn-Sells skapar vi förutsättningar för att industrialisera en lönsam utvinningsprocess. Därefter kan vi bygga fullskaleanläggningar där avfallsanden recirkuleras och blir strategiskt viktiga mineraler utan att anlägga nya gruvor, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Sällsynta jordartsmetaller produceras idag till cirka 95 procent i Kina, EU är 100 procent importberoende. LKAB kan etablera produktion som motsvarar mer än 5 gånger Sveriges årliga förbrukning.

Annons