LKAB skylt huvudnivå

LKAB:s gruva i Kiruna är med i utvecklingsprojektet SUM. Foto: Lennart Håkansson

LKAB med och tar fram ny världsstandard för hållbar gruvbrytning

Luleå En grupp företag samarbetar för att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvbrytning på stora djup. LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo går samman i ett partnerskap och startar en unik testbädd i Malmfälten.

Testbädden, SUM, Sustainable Underground Mining, ska anläggas i LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget, och i en virtuell gruva. I testanläggningarna ska ny teknik utvecklas och testas i verklig gruvmiljö.

– Sveriges gruv- och mineralindustri tävlar om att vara mest hållbar i hela världen. Hållbarhetskraven och teknikutvecklingen utvecklas nu i snabb takt och då behöver även svenska aktörer komma samman för att se till att vi kan bedriva gruvdrift på ett säkert och hållbart sätt i framtiden. Det bådar gott för gruvlandet Sverige, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Efter 2030 ska LKAB stå redo att bryta järnmalm djupare ner i gruvorna i Kiruna och Malmberget. Det förutsätter att beslut fattas i mitten på 2020-talet för en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin.

För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går de svenska industriföretagen LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo samman i projektet SUM. Projektet är en vikti anledning till att Combitech etablerar sig i Luleå, vilket också offentliggjordes under onsdagen. (Se artikel i Affärer i norr)

Det nya samarbetet ska hitta lösningar och sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup, som innebär ett rejält tekniksprång. Målet är att framtidens gruvor ska vara koldioxidfria, digitaliserade och autonoma.

Annons