Kallak prospektering

Foto: Beowulf Mining

Ny vägledning för prospektering

Luleå Nu lanserar Svemin en ny vägledning för prospektering.

2017 blev ett rekordår för svensk prospektering och trenden fortsätter. Därför lanserar branschorganisationen Svemin sin nya "Vägledning för prospektering".

– Det är oerhört viktigt för oss att kunna nå ut till en bredare allmänhet och till myndigheter. Nu kan alla gå ut med samma information, säger Kåre Höglund, projektchef malmletning för Agnico Eagle i Sverige och ordförande i Svemins prospekteringskommitté.

Förutom att aktivt användas av prospekteringsbolag som är verksamma i Sverige hoppas Svemin att även markägare, sakägare och andra intresserade tar till sig av innehållet. Det gäller också politiker, Bergsstaten, länsstyrelser och andra myndigheter som nu lättare kan svara på frågor från berörda.

Dokumentet bygger på två vägledningar som Svemin tidigare tagit fram, ”Vägledning för prospektering i Sverige” (2012) och ”Vägledning för god miljöpraxis vid prospektering i skyddade områden” (2007).

De båda vägledningarna har nu slagits samman och reviderats till den nya ”Vägledning för prospektering”. Eftersom många bolag som prospekterar är utländska, så finns vägledningen också på engelska.

Dokumentet innehåller inte bara fakta om vad som gäller vid prospektering utan också en hel del tips och rekommendationer.

– Man måste alltid följa lagar och förordningar men det finns också annat som är bra att veta som inte direkt handlar om regelverk, till exempel hur man ska sköta informationen till markägaren eller exempel på förebyggande åtgärder vid prospektering för att minska eventuell påverkan på miljön, säger Kåre Höglund.

Svemin är branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, och representerar cirka 40 företag med 13.000 anställda inom mineralproduktion, prospektering och teknik.

Annons
Annons