Flyglinje till Skellefteå hotad

Skellefteå Flygbolaget Norwegian uppger att sträckan Stockholm-Skellefteå drabbas hårt av flygskatten och att det finns en överhängande risk att den avvecklas.

- Det här är ett politiskt skapat problem. Att flygskatten skulle påverka linjer som på marginalen varit lönsamma borde regeringen förutsett när man valde att gå fram med en reform som i praktiken bara flyttar utsläppen och försämrar Sveriges konkurrenskraft gentemot omvärlden, säger Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.

Norwegian uttryckte tveksamhet kring Skellefteålinjen i samband med att man meddelade att man lägger ner två flyglinjer mellan Stockholm och USA.

Sträckan Stockholm-Skellefteå trafikeras även av SAS.

Annons