LKAB och Tekniska Verken samarbetar om energi

Kiruna Kommunägda Tekniska Verken och LKAB har tecknat avtal om att spillvärmen från gruvverksamheten ska användas som fjärrvärme.

Genom att tillvarata spillvärme från LKAB kan Tekniska Verken producera miljövänlig fjärrvärme, och bolagets ambition är också erbjuda billigare fjärrvärme till Kirunaborna. 

– Vi har jobbat länge med detta och äntligen är vi i mål. Nu tryggar vi framtiden för Kirunabornas energisystem och skapar tack vare detta en möjlighet att faktiskt kunna leverera Sveriges billigaste fjärrvärme, säger Lars Törnman, styrelseordförande Tekniska Verken.

LKAB och Tekniska Verken har länge diskuterat ett samarbete om fjärrvärmen.

Under året ska den nya affärsmodellen vara klar inför investeringsbeslut under 2019. Den nya anläggningen ska tas i drift hösten 2020.

– Målet med det nya energisystemet är att försörja samhället med spillvärme från LKAB och därigenom minska behov av andra bränslen, vilket minskar framtida miljöpåverkan. Det här är en viktig del i LKAB:s hållbarhetsarbete och viktigt för samhällsomvandlingen i resan mot ett klimatsmart samhälle, säger Jan Moström, vd LKAB.

Annons