Möte om hållbar fastighetsförvaltning

Skellefteå Ett 50-tal personer i energi- och fastighetsbranschen i norra Sverige deltog i seminariet Hållbar fastighetsanvändning i Skellefteå under onsdagen.

Seminariet tog upp frågor som energiledningssystem och effektivisering för att sänka energianvänding och koldioxidutsläpp.

Jonas Tannerstad från kommunala Öbo i Örebro berätttade hur man på tio år minskat elanvändningen med nästan 40 procent.

Fredrik Jonsson, Skellefteå Kraft berättade om satsningen Zero Sun Project där en villa är helt självförsörjande med ett energisystem som bygger på ett samspel mellan solenergi, batterier och bränsleceller. Huset i Skellefteå ska invigas nu i juni.

Seminariet arrangerades av Energikontor Norr, som ägs av Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten.

Annons