Kvinnlig företagare

Företagsamheten fortsätter växa

Luleå Företagsamheten fortsätter att växa i Norrbotten och företagsamheten bland länets kvinnor når en ny toppnivå.

Det visar Svenskt Näringslivs mätning av företagsamheten vid årsskiftet.

Cirka 6,3 procent av kvinnorna i Norrbotten är företagare eller företagsledare. Totalt för båda könen är det 10,8 procent som är företagare.

I procent av befolkningen är företagsamheten störst i Jokkmokk medan den växer snabbast i Överkalix.

När det gäller startandet av nya företag befinner sig Norrbottens nyföretagsamhet i mitten av Sveriges län, och ligger något under rikssnittet. Procentuellt är nyföretagsamheten störst i Jokkmokk, den har ökat mest i Gällivare och är svagast i Boden.

När det gäller hur många företag som överlever sin femårsdag, så är överlevnadsgraden i Norrbotten den tredje största i landet. I Norrbotten överlever drygt två tredjedelar av företagen i fem år.

Antalet företagsamma inom välfärdssektorn i Norrbotten har vuxit med i genomsnitt 3,8 procent per år under fem år. Norrbotten är ett av få län som redovisar ökad tillväxt i välfärdssektorn. Men nyföretagandet har minskat något i sektorn under det senaste året.

Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar. Uppgifterna hämtas från UC AB (Upplysningscentralen) i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, inte antalet företag.

Annons
Annons