Tidplan och karta Malmberget

Tidplan för köp och flytt i Malmberget. Karta: LKAB

LKAB utökar industriområdet i Malmberget

Malmberget Industriområdet i Malmberget utökas stegvis under 2018-2025. I höst dras stängslet om på området Johannes/Hermelin.

Därefter fortsätter dragningen av industristängslet i både västra och östra delarna av Malmberget under kommande år i takt med att samhället förändras.

– Ingen produktionsbrytning pågår eller kommer att ske under områden där människor bor eller vistas. För att bibehålla trygghet för de boende och för en fortsatt gruvdrift behöver vi utöka industriområdet. Vi vill ha en god framförhållning och sätter säkerheten först, säger Peter Segerstedt, chef för samhällsomvandlingen i Malmberget.

I samband med stängseldragningen presenteras en justerad tidplan för samhället. Några årtal är justerade men planen följer den tidigare etappindelningen för avvecklingen som beslutades 2012. Tidplanen omfattar bara bostäder.

Annons