SSAB satsar på artificiell intelligens

Luleå SSAB tar hjälp av artificiell intelligens (AI) för att analysera och förutse tänkbara risker på arbetsplatsen.

SSAB vill identifiera och åtgärda sådant som kan orsaka arbetsolyckor. Därför har SSAB varit en av deltagarna i Business Finlands (före detta Tekes) och analysföretaget Sofors AI-projekt. SSAB:s säkerhetsdata har
kombinerats med artificiell intelligens.

- Vårt mål är att vara det säkraste stålföretaget i världen och vi har
en nollvision för arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar.
Vi har redan en rad skyddsåtgärder för våra medarbetare, som att
alltid ha korrekt skyddsutrustning och hjälm, men nu tar vi
ytterligare ett steg i vårt skyddsarbete. Med hjälp av AI kan vi
identifiera de bakomliggande orsakerna som leder till olycksfallen,
säger Harri Leppänen, chef för hälsa och säkerhet på SSAB.

Tack vare AI kan SSAB analysera stora mängder data och identifiera
potentiella riskmoment som kan leda till olyckor. Med
hjälp av NLP (Natural Language Processing) kan systemet också
analysera fritextsfält från tidigare dokumentation för att
identifiera återkommande faktorer vid olyckor.

- Programmet kan utföra uppgifter som praktiskt taget hade varit
omöjliga för människor att utföra på så kort tid. På
så vis kan vi identifiera potentiella olycksrisker och mönster som
till exempel var i en fabrik det är störst risk för olyckor, säger
Kirsti Laurila, analyschef på Sofor.