Malmbergsgruvan

LKAB vill lägga ut delar av Malmbergsgruvan på entreprenad. Foto: Lennart Håkansson

Delar av Malmbergsgruvan läggs ut på entreprenad

Malmberget LKAB planerar att lägga ut delar av Malmbergsgruvan på entreprenad för att komma tillrätta med minskad produktivitet.

LKAB rapporterar stora produktionsförluster under 2017 och de tre första kvartalen i år. Under 2017 minskade produktionen med 900.000 ton och i år ser det ännu värrre ut. Konsekvensen blir ett beräknat inkomstbortfall på cirka 600 miljoner kronor per år.

– Vårt mål inom alla verksamheter i LKAB är att leva upp till våra åtaganden som vi har lovat kunderna. I Malmbergsgruvan har produktionen sjunkit drastiskt det senaste året, säger Magnus Arnkvist, enhetschef för Division Södra på LKAB.

Problemen har lett till att företaget ser sig tvingat till investeringsstopp.

– Vi har arbetat intensivt med att försöka lösa problemet. Eftersom vi inte har lyckats med detta har vi valt att gå vidare med ett entreprenadalternativ. Det är vårt ansvar både mot våra kunder och våra anställda att visa handlingskraft när vi befinner oss i en sådan här situation och inte kan leverera det vi har lovat, säger Elias Engman, gruvchef i Malmberget.

Därför inleder man nu förhandlingar om en organisationsförändring som innebär att delar av rasproduktionen läggs ut på entreprenad. Det påverkar 47 tjänster hos LKAB. Företaget skriver på sin hemsida att alla tillsvidareanställda kommer att erbjudas ny tjänst som matchar deras kompetens.

– Dessa justeringar gör att vi kan återuppta vilande investeringar i den organisation som ska fortsätta att producera i egen regi på lastning och bergtransport, säger Elias Engman.

Annons
Annons