Seminarium ska öka tillväxten i skogen

Skellefteå Skogsstyrelsen har tillsammans med skogssektorn tagit fram en serie förslag som kan öka skogsproduktionen. Förslagen ska diskuteras på ett seminarium i Skellefteå.

Seminariet i Skellefteå är ett av fyra som hålls runt om i landet. Seminarierna är en del i den samverkansprocess som Skogsstyrelsen lett sedan 2017. Inbjudna är landets främsta skogsexperter, representanter från skogsnäringen, skogliga beslutsfattare och ideella organisationer.

- På det här sättet hoppas vi få en rejäl diskussion och genomlysning av förslagen som nu går ut på remiss men också ge möjlighet för de som vill tycka till att få ett bra underlag, säger Andreas Drott, projektledare på Skogsstyrelsen för seminarierna.

Förslagen som ska diskuteras har presenterats i en rapport som kom 12 november, och de handlar om saker som hur man kan minska skogsskador genom en lägre älgstam, få en effektivare röjning och gallring, bättre skogsodlingsmaterial, återkommande laserskanning av skogen och användning av nya trädslag.

Förutom seminariet i Skellefteå som hålls den 4 december, har det hållits seminarier i Örebro, Växjö och Östersund.