detaljhandel (Smedjan)

Hushållens konsumtion ökade i augusti. Foto: Lennart Håkansson

Hushållens konsumtion ökade

Luleå Hushållens konsumtion ökade i augusti, både jämfört med månaden innan och jämfört med samma månad i fjol.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

I augusti ökade hushållskonsumtionen med 1,5 procent jämfört med i juli. Jämfört med augusti i fjol ökade den med 0,3 procent. Statistiken är säsongsrensad och kalenderkorrigerad.

Gruppen som bidrog mest till den totala utvecklingen var Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning som ökade med 0,9 procent i fasta priser. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 2,1 procent.

Annons