Inflationstakten ökade i september

Luleå Inflationstakten ökade i september, visar ny statistik från Statistiska centralbyrån.

Inflationstakten, det vill säga förändringen av KPI (konsumentprisindex) de senaste 12 månaderna var i september 2,3 procent. Mätt som KPIF (KPI med fast ränta) var inflationstakten 2,5 procent. I augusti var inflationstakten mätt i KPI 2,0 procent.

Till månadsförändringen i september bidrog framförallt prishöjningar på kläder (7,4 procent) som påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Högre priser på bränsle (12,0 procent), övriga fritidsvaror (3,1 procent), livsmedel (0,5 procent) och hotellrum vardag (20,3 procent), bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet uppåt vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-12,7 procent) och paketresor (-4,4 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet nedåt i september.

Annons
Dare _Skarp
Annons
Dundret -380x 512