Säkerhetspartner Norden

Lars Nyström och Samuel Larsson från Säkerhetspartner Norden.

Säkerhetspartner Norden AB får Norrbottens näringslivspris

Luleå Säkerhetspartner Norden AB får Almis och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris.

Syftet med det gemensamma priset på 50.000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

I motiveringen till priset heter det bland annat:

"Säkerhetspartner har verkat i Norrbotten i 35 år, nu under ledning av bland andra Ann-Catrin Sandström och Lars Nyström. Allt sedan etableringen i Luleå har bolaget vuxit och är idag även etablerat med kontor i Umeå, Stockholm, Lund samt internationellt i Korea och England."

Företaget erbjuder brandtekniska tjänster till privata och offentliga fastighetsägare. Som brandteknisk projektering, CAD-konstruktioner, brandskyddsdokumentation och utbildningar. 

 

Annons
Annons