Statligt stöd för ny färja Umeå-Vasa

Umeå Finlands regering satsar10 miljoner euro i sin tilläggsbudget till Kvarkenprojektet där en ny färja ingår. Lika mycket föreslås den nya färjan få i innovationsstöd.

Även Umeå kommunföretag är med och finansierar färjan som planeras tas i drift 2021. Den ersätter då nuvarande färja Wasa Express.

Syftet med EU-projektet, där den nya färjan ingår, är att uppgradera förbindelsen mellan den svenska och finländska sidan och göra regionen mer attraktiv.

Region Västerbotten har tidigare presenterat en rapport som visar att en ny färja kan ge upp till 50.000 nya jobb i Kvarkenregionen, och en ökning av exporten på upp till 75 miljarder kronor.

Annons