Arbetslösheten fortsätter minska i Norrbotten

Luleå Arbetslösheten i Norrbotten fortsätter att minska. I augusti var 7.145 personer inskrivna som arbetslösa, vilket motsvarar 5,7 procent. Det är tredje lägst i riket, bara Gotland och Västerbotten har lägre arbetslöshet.

Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen.

I åldern 16-64 år är 5,7 procent inskrivna som arbetslösa, jämfört med 6,3 procent i augusti i fjol.

Även bland utrikes födda uppvisar Norrbotten rikets tredje lägsta arbetslöshet.

– De positiva siffrorna kan till största delen förklaras med stora ersättningsrekryteringar i samband med pågående generationsskifte och en stark tillväxt. Generellt för länet, precis som för de flesta län i riket, gäller att fortsätta arbetet med att rusta de grupper som inte är direkt matchningsbara för de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker.

Annons