BNP steg andra kvartalet

Luleå Sveriges bruttonationalprodukt ökade under andra kvartalet, med 2,5 procent jämfört med samma kvartal i fjol och med 0,8 procent jämfört med första kvartalet i år.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Det var främst lagerinvesteringar som bidrog till uppgången.

Jämfört med första kvartalet ökade hushållens konsumtion med 0,9 procent, vilket bidrog till BNP-tillväxten med 0,4 procentenheter. Den offentliga konsumtionen ökade med 0,3 procent och bidrog till BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter. 

Lagerinvesteringarna bidrog till BNP-utvecklingen med 0,6 procentenheter. Exporten ökade med 0,4 procent och bidrog till tillväxten med 0,2 procentenheter.

Importen ökade med 0,8 procent, varav import av varor ökade med 1,6 procent medan importen av tjänster minskade med 1,1 procent. Sammantaget drog exportnettot ned BNP-tillväxten med 0,1 procentenheter.

Produktionen inom näringslivet ökade med 0,9 procent.

Annons