Luleå kommun säljer fastigheter

Luleå Luleå kommun säljer fastigheter i Niemisel, Vitå och Brändön.

Det föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott.

Det handlar om en centralt belägen fastighet i Niemisel med fyra lägenheter. I Vitå är det en fastighet med två bostadshus med två lägenheter i varje vid Öberget. I Brändön är det en fastighet med två bostadshus och sex lägenheter.

I alla tre fallen föreslås kommunen kvarstå som hyresgäst för socialförvaltningens behov av övergångskontrakt. Syftet med försäljningen är att få till en effektivare fastighetsförvaltning, samtidigt som kommunen möjliggör för lokala förvaltare att förvärva fastigheterna.

Annons