Vallje I Gällivare

Mattias Berglund, Katarina Larsson, Roman Stanislavovich, Emma Björkman Stenström, Amanda Matti, Cora Karlsson, Margareta Öderyd, Lisa Hansson, Karina Nilsson, Elisabeth Landby, Jana Giterman, Bernt Wennström och Baqer Hassan.

Vallje ny inkubator i Gällivare

Gällivare Det samiska utvecklingsbolaget Ávki AB startar inkubatorn Vallje.

Vallje ska bli en arbets- och mötesplats för småföretagare i Gällivare kommun.

- Det är en plats för företagare att utvecklas där de också får handledning och en chans att träffa andra företagare där de lär av varandra. De får också möjligheten att träffa andra företagare från hela Norrbotten via Go Business som grundats av Piteå Science Park, säger Cora Karlsson, som leder ett utvecklingsprogram inom det EU-stödda projektet Utvecklingsnod Sápmi.

Målet för programmet är att 20 entreprenörer ska ha utvecklat det egna företaget under de två år programmet pågår. Det första årets tio platser har just fyllts och en ny antagning sker vid årsskiftet.

– Vi tar fram en handlingsplan för varje företag, tittar på var de står nu och var de ska. Entreprenörerna har en tanke och vill utvecklas och tillsammans tar vi oss framåt, säger Cora Karlsson.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Leader Polaris, Gällivare kommun, Längmanska Företagarfonden och Sparbanken Nord.

De företag som deltar första året:

Explore More Media

RJ Foto

Baqer Hassan

Anastasia Fliegel - Online marketing

Labro Fastigheter och städ

Mari Bugge

Medaktiv

Sara Skum

Spira

Stinas Hårcenter

Trojka