Näringslivet ökade produktionen

Luleå Produktionen i det svenska näringslivet ökade i juni jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med månaden innan, minskade produktionen.

Det visar färsk statistik från SCB.

Produktionsvärdeindex för totala näringslivet ökade med 0,8 procent i juni jämfört med juni i fjol. Jämfört med maj minskade produktionen med 0,2 procent.

Jämfört med juni i fjol minskade produktionen i industrin med 0,7 procent, framför allt inom massa- och pappersindustrin som minskade med 9,6 procent. Även byggsektorn minskade, med 2,0 procent, jämfört med i fjol.

Däremot ökade tjänstesektorns produktionsvärde med 1,3 procent. Fastighetsbranschen var den tjänstebransch som bidrog mest till näringslivets totala utveckling med en ökning på 3,5 procent.

Annons