Anders Sundström i Kaunis

Anders Sundström, ordförande för Kaunis Iron. Foto: Lennart Håkansson

Kaunis Irons tillstånd samordnas

Pajala Mark- och miljödomstolen har beslutat att samordna Naturvårdsverkets begäran om att återkalla det nuvarande tillståndet för gruvdriften i Pajala, med bolagets ansökan om ett nytt tillstånd. Vilket är ett beslut som välkomnas av Kaunis Iron.

- Väldigt klokt och glädjande, ett rationellt beslut, säger Anders Sundström, styrelseordförande för Kaunis Iron.

Bara några veckor innan gruvan i Kaunisvaara återupptog driften efter Northlands konkurs lämnade Naturvårdsverket in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om återkallelse av gruvans gällande tillstånd.

I somras lämnade Kaunis Iron in en ny tillståndsansökan som omfattar både den befintliga verksamheten och utökad gruvverksamhet i Sahavaara och Palotieva, som kommer att fördubbla produktionen.

I höstas begärde Kaunis Iron att Mark- och miljödomstolen gör en samordnad prövning av båda målen. Nu meddelar domstolen att man gör som Kaunis Iron föreslagit.

- Det känns bra att Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket och Mark- och miljödomstolen ser fördelarna med en samordnad process. Det ger oss större trygghet i vår långsiktiga planering, säger Anders Sundström.

Annons