Hybrit

Hybrit i Luleå är en anledning till att LKAB köper fler aktier i SSAB. Foto: Lennart Håkansson

LKAB köper fler aktier i SSAB

Luleå LKAB har köpt fler aktier i SSAB och har nu 5,1 procent av aktierna och rösterna.

Det skriver LKAB i ett pressmeddelande.

Före köpet ägde LKAB 2,3 procent av aktiekapitalet och 3,6 procent av rösterna.

Nu blir LKAB näst största ägare efter den finländska staten om man räknar kapitalandel. Räknar man röstetal blir LKAB tredje största delägare efter finländska staten och Industrivärden.

- Vi har ökat vårt ägande i SSAB. Investeringen är av finansiell och
relationell karaktär och inom ramen för vår finanspolicy, säger Peter
Hansson, finansdirektör i LKAB, i pressmeddelandet.

Som motivering till köpet hänvisar LKAB till att bolagen har en omfattande affärsrelation och gemensamma samarbetsprojekt. Ett exempel på samarbetsprojekt är Hybrit i Luleå, där man tillsammans ska ta fram en fossilfri process för stålproduktion.

Annons