ICT Hubb

Representanter för parkerna vid undertecknandet av avtalet. Längst till vänster Tore Johnsson, Luleå Science Park.

Luleå Science Park med i europeisk hubb

Luleå Sex av Sveriges science parks ska bilda en innovationshubb för att delta i ett europeiskt nätverk av hubbar. En av de sex är Luleå Science Park.

De sex har tecknat avtal om att skapa en europeisk digital innovationshubb (EDIH). Den ska bli det svenska bidraget till det europeiska nätverket av innovationshubbar.

De som ska samarbeta i den nya hubben är: Blue Science Park, Ideon Science Park, Kista Science City, Luleå Science Park, Science Park Mjärdevi och Lindholmen Science Park. De utgör tillsammans innovationsmiljöer med fler än 2.400 bolag med 59.000 anställda.

Samarbetsavtalet fokuserar på nationell samverkan, innovationscouting och talangattraktion inom informations- och kommunikationsteknologi, på engelska förkortat till ICT.

- Sverige är starkt inom ICT och digitalisering och vår innovationskraft är världsledande. Samtidigt är Sverige ett litet land. Flera av våra konkurrerande regioner i världen är minst lika stora som hela Sverige. Därför vill vi i frågor där det krävs spetskompetens bli starkare på att samordna oss nationellt, exempelvis i en gemensam digital hubb, säger Tore Johnsson, vd för Luleå Science Park, som är en av initiativtagarna.

Annons