Volvobil

Försäljningen av personbilar och lätta lastbilar ökar när många vill köpa före årsskiftet, enligt Bil Sweden.

Stor ökning av bilförsäljningen

Luleå Bilförsäljningen fortsätter att öka. I november ökade nyregistreringarna av personbilar med 18 procent och av lätta lastbilar med 22 procent. Orsakerna är flera.

Den främsta orsaken är att fordonsskatten kommer att höjas kraftigt för många modeller vid årsskiftet och därför vill många genomföra köpet i år. 

- Höjningen av fordonsskatten är den andra inom loppet av ett och ett halvt år. De kraftiga fordonsskatte-höjningarna slår hårt mot både personbilar och inte minst lätta lastbilar, vilket är olyckligt när vi ser en avmattning i konjunkturen. Vi får återigen en ryckig marknad med rusning för att köpa malusbilar innan årsskiftet och minskade registreringar efter årsskiftet, säger Mattias Bergman, vd för branschorganisationen Bil Sweden, som presenterar statistiken över nyregistreringar.

En annan förklaring till ökningen i november är att det var relativt låg försäljningen vid samma tid i fjol.

Registreringarna av laddbara bilar, alltså rena elbilar och laddhybrider, ökade med 43 procent i november. Uppgången hittills i år är 35 procent, där rena elbilar har ökat mest, med 134 procent. De laddbara bilarnas andel av de totala nyregistreringarna var 14 procent i november jämfört med 11,6 procent i november förra året. Hittills i år är andelen laddbara bilar 11,5 procent jämfört med 7,9 procent samma period förra året.

Annons