Skadad Skog

Sveaskog har inventerat 200 slumpvisa ytor på totalt 370 000 hektar i Norrbotten och Västerbotten och kan konstatera allvarliga betesskador av älg samt svampangrepp, främst törskatesvamp.

Stora skador på skogen i norr

Luleå Skogen i Norrbotten och Västerbotten är utsatt för betydande skador och tillväxten är oroande låg. 

Det visar en inventering som Sveaskog genomfört under 2019 som komplement till Skogsstyrelsens satellitanalys förra året.

Sogsägare i norr har  varit oroliga för att andelen skador på ungskogsbeståndet, skog mellan 10 och 30 år, blivit allt mer omfattande, vilket är avgörande för tillväxten. Skogsstyrelsen genomförde 2018 en analys med hjälp av satellitbilder och konstaterade då att cirka 25 procent av ungskogsbeståndet i norra Sverige riskerade att ha skador. Under 2019 har Sveaskog gjort en kompletterande inventering för att beskriva tillståndet på företagets ungskogar i Norrbotten och Västerbotten.

– Vi kan bekräfta det som Skogsstyrelsens analys visade, det vill säga att cirka 25 procent av ungskogen på de inventerade ytorna är allvarligt skadade och att träden håller på att dö. Vi har inventerat 200 slumpvisa ytor på totalt 370.000 hektar och kan konstatera allvarliga betesskador av älg samt svampangrepp, främst törskatesvamp, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef i marknadsområde Nord på Sveaskog.

Sveaskog har som mål att det ska finnas cirka 2.000 huvudstammar per hektar som ska växa sig starka tills den första gallringen. Inventeringen visar att i snitt finns drygt 1.100 huvudstammar per hektar som är friska. I Norrbotten är törskateangrepp värst medan det i Västerbotten är viltskador av älg som dominerar. ​Tallskogen är värst drabbad.

Sveaskog har redan vidtagit åtgärder för att bromsa skadeökningen och bland annat tillsatt en intern arbetsgrupp som arbetar med frågan och även initierat olika samarbetsprojekt med Skogforsk, Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Annons