AC Golv & Plattsättning i konkurs

Umeå AC Golv & Plattsättning, ett av Norrlands stora entreprenadföretag, har gått i konkurs. Företaget har säte i Umeå och kontor i Boden och kontor och butik i Luleå.

Orsaken till konkursen är inte tillkännagiven. Senaste bokslutsåret hade företaget en omsättning på 49 miljoner kronor och en vinstmarginal på 1,6 procent. Balansomslutningen var 21,2 miljoner kronor varav 14,9 var kortfristiga skulder.

Advokatbyrån Wesslau Söderqvist är konkursförvaltare och ska försöka hitta intressenter till verksamheten. 

– Där tittar vi både brett, om det finns intresse av att köpa samtliga verksamheter. Parallt tittar vi på om det finns någon aktör som vill köpa verksamheterna i Norrland, alltså Umeå, Luleå och Boden. Sedan tittar vi även lokalt, om det finns någon aktör som är intresserad av att ta över verksamheterna i Luleå och Boden med pågående entreprenader, butiksverksamheten och personalen, säger konkursförvaltaren Andreas Nordberg till Norrbottens Media.

AC Golv & Plattsättning AB är ett av Norrlands största golv- och väggentreprenadföretag, med huvudkontor och butik i Umeå och kontor och butik i Luleå, och kontor i Boden och Lund. Företaget har cirka 40 anställda.

Konkursen var en av de största i Sverige under januari. Se artikel i Affärer i norr.

Annons