Detaljplaner blir digitala och lättillgängliga

Luleå Lantmäteriet vill göra alla detaljplaner digitala och lättillgängliga i hela landet.

- Digitala detaljplaner är grunden för ett smartare samhällsbyggande och kortare planprocesser, säger Malgorzata Drewniak, jurist på Lantmäteriet och författare till en rapport som lämnats till regeringen där det föreslås att alla detaljplaner ska finnas lättillgängliga på en nationell plattform.

Lantmäteriet har regeringens uppdrag att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Det behöver bli enklare att utbyta information om planbestämmelser digitalt. Dagens detaljplaner finns ofta på papper eller bara delvis i digital form. De finns inte heller samlade nationellt och följer inte en gemensam standard.

- Företag kan planera och bygga mer kostnadseffektivt, myndigheternas handläggningstider blir kortare och risken för fel minskar betydligt. Det blir även enklare för privatpersoner att söka information ur en detaljplan för ett visst område, säger Malgorzata Drewniak.

Annons
Annons