Fem varslas på Skogsstyrelsen i Norrbotten

Luleå Fem personer varslas om uppsägning på Skogsstyrelsen i Norrbotten. Totalt varslas 124 anställda runt om i landet, som en direkt följd av en minskad budget för 2019.

Regeringen har beslutat att avsluta en rad uppdrag som Skogsstyrelsen haft, till exempel arbetsmarknadsåtgärden Naturnära jobb och natinell inventering av nyckelbiotoper.

–  Det här är förstås ett av de tyngsta besked man kan ge till sina medarbetare och det är direkt kopplat till färre uppdrag och en kraftigt minskad budget. Nu tvärbromsar vi, men bromssträckan är lång med uppsägningstider att ta hänsyn till och det bidrar till varslets omfattning, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

Skogsstyrelsen behöver spara in drygt 50 miljoner under 2019. Skogsstyrelsens förvaltningsanslag för 2019 är 440 miljoner kronor och man har i dag cirka 800 tillsvidareanställda.

Annons
Annons