Billerud Korsnäs bättrade resultatet

Billerud Korsnäs behöver 70 sommarvikarier till fabriken i Karlsborg utanför Kalix. Foto: Lennart Håkansson

70 sommarjobb på Karlsborg

Kalix Billerud Korsnäs behöver 70 sommarvikarier till fabriken i Karlsborg.

Under sommarperioden behöver Billerud Korsnäs totalt 400 vikarier till sina fabriker i Karlsborg, Frövi/Rockhammar, Gruvön, Gävle och Skärblacka.

De jobb somerbjuds varierar mellan två och 16 veckor och gäller inom arbetsområdena produktion, mekaniskt och elektriskt underhåll, inköp, administration, magasin och utlastning, logistik, IT, kvalitet och laboratoriearbete.

– Att bekanta sig med oss genom ett sommarjobb är en utmärkt introduktion som i många fall har lett vidare till ett fast jobb. Sommarjobb ger också oss en värdefull möjlighet att knyta viktiga kontakter för framtiden, inte minst eftersom vi på flera av våra anläggningar står inför en generationsväxling med stort rekryteringsbehov de närmaste åren, säger Tim Paradis, personalutvecklingsansvarig på Billerud Korsnäs. 

Billerud Korsnäs strävar efter en jämn fördelning mellan kvinnor och män när man rekryterar medarbetare.

Annons