Billerud Korsnäs bättrade resultatet

Billerud Korsnäs fabrik i Karlsborg vid Kalixälvens mynning. Foto: Lennart Håkansson

Billerud Korsnäs försämrade resultatet

Kalix Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs försämrade resultatet under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Men vd Petra Einarsson gläds åt en "stark försäljningsökning".

"I land efter land fattas beslut för att minska användningen och nedskräpningen av plast. I Europa, som vår största marknad, har EU antagit ett direktiv om engångsförpackningar av plast, vilket innebär stora möjligheter för oss att ersätta plastförpackningar för många användningsområden och bidra till ett mer hållbart konsumtionsbeteende", skriver Petra Einarsson i kvartalsrapporten.

Företaget räknar med fortsatt god marknad för förpackningsmaterial.

Det justerade rörelseresultatet för andra kvartalet blev 154 miljoner kronor (309) och den justerade rörelsemarginalen blev 2,4 procent (5,2). Omsättningen blev 6.293 miljoner kronor (5.898).

Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix.

Annons