Bussgods

Bussgods i Norrbotten ska avvecklas. Foto: Lennart Håkansson

Bussgods i Norrbotten avvecklas

Luleå Länstrafiken i Norrbotten har beslutat att lägga ner dotterbolaget Bussgods i Norrbotten AB.

Bussgods har under längre tid gått med förlust och de åtgärdsprogram man genomfört har inte löst problemen. 2018 gjorde bolaget en förlust på 9,4 miljoner kronor.

Med en analys genomförd av en extern konsult som underlag har nu styrelsen för Länstrafiken beslutat att lägga ned Bussgods-bolaget.

Avvecklingsprocessen inleds på en gång men verksamheten ska bedrivas i normal omfattning året ut, för att därefter vara i stort sett avvecklad.

Drygt 40 anställda berörs.

Annons