Ericson O Hjelte

Cecilia Hjelte vd, Lisa Hedqvist, Helena Mattsson, Ylva Löwenborg, styrelseordförande, Pia Fredriksson. Foto: Viveka Österman

Ericson & Hjelte växer med nya rekryteringar

Luleå Ericson & Hjelte anställer två organisationskonsulter för att möta en ökande efterfrågan från både privat och offentlig sektor.

De nya organisationskonsulterna är Helena Mattsson och Lisa Hedqvist.

– Seniora organisationskonsulter med beteendevetenskaplig bas växer inte på träd. Här har bolaget två drivna konsulter som kan gå direkt in i uppdragen att hjälpa kunderna av att gå från insikt till förändring, säger Cecilia Hjelte , vd för Ericson & Hjelte.

Helena Mattsson har många års erfarenhet av arbete med att utveckla människor, grupper och organisationer, både som internkonsult och HR-specialist. Bland annat har hon arbetat med att ta fram Luleå kommuns nya ledarfilosofi.

Lisa Hedqvists har en bakgrund som HR-specialist, verksamhetsutvecklare, företagare och chef, vilket ger henne en bred erfarenhet av ledarskap. Hon kommer närmast från Region Norrbotten.

Båda tar med sig nya, vetenskapligt beprövade arbetsverktyg in i bolaget.

– Det gör att vi kan komplettera vårt erbjudande med bland annat Faktaundersökning och Farax, säger Cecilia Hjelte.

Ericson & Hjelte är ett konsultföretag inom organisation och ledarskap, med basen i Luleå och uppdrag främst i Norrbotten. Bolaget bildades 2006 och har idag fyra anställda och flera organisationskonsulter i sitt affärsnätverk.

Annons