Gruvkonferens i Luleå presenterar strategiskt program

Luleå Under onsdagen och torsdagen pågår gruvkonferensen Bergforsk- och Strimdagarna i Luleå.

Det är 15:e gången som konferensen anordnas för ledande personer från Sveriges gruv- och mineralnäring, forskare, finansiärer och offentliga intressenter. Konferensen har fokus på forskning och innovation.

Under konferensen offentliggörs en strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri. Agendan liksom konferensen handlar mycket om hållbarhet och digitalisering.

Sip Strim är ett statligt program för gruv- och metallindustrin. Bergforsk är en stiftelse knuten till Luleå tekniska universitet.

Annons