Pilotanläggning för fossilfritt stål

Så går det till att göra stål utan kol. Ur film gjord av Björn Svensson

Hybrit vill lagra vätgas i Svartöberget

Luleå Hybrit-projektet vill lagra vätgas i Svartöberget.

Hybrit är ett projekt som drivs gemensamt av SSAB, LKAB och Vattenfall. Projektet ska utveckla en ståltillverkning som använder vätgas istället för kol. Vid en presskonferens under måndagen berättade representanter för Hybrit om planerna på att anlägga ett lager för vätgas inne i Svartöberget. 

Det blir en tillfällig anläggning som är tänkt att användas under ett par år och sedan avvecklas.

Energin som ska lagras motsvarar 50 megawattimmar, eller cirka två tankar med villaolja. Det är ett komplement, ett reservlager, till merparten av vätgasproduktionen som ska göras med förnyelsebar energi i pilotanläggningen.

Det är fortfarande bara planer, inget beslut är taget. Byggandet av gaslagret kan påbörjas tidigast 2021. Bygget av pilotanläggningen pågår och beräknas vara klart sommaren 2020.

En annan del av Hybrit-projektet är en testanläggning för att använda biobränsle i pelletstillverkning i Malmberget. LKAB ska testa det i en pilotanläggning i Vitåfors. Slår det väl ut tänker företaget konvertera sina pelletsverk för att använda biobränslen i framtiden. 

Annons