Latitude 66

Stina Bergfors föreläste vid mötet med Latitude 66. Foto: Pär Bäckström

Inspirationsdag med Latitude 66

Luleå Under torsdagen träffades nuvarande och tidigare deltagare i mentorprogrammet Latitude 66 Mentorship i Luleå. De deltog i LTU Business workshop i idégenerering och fick lyssna på Stina Bergfors, före detta Googlechef i Sverige

Mentorprogrammet Latitude 66 Mentorship syftar till att utveckla deltagarna både i sina yrkesroller och som samhällsmedborgare som tar del i och påverkar den regionala utvecklingen.

Programmet lyfter fram saker som samverkan, att se möjligheter och att argumentera.

- Målet med Latitude 66 Mentorship är att skapa inspiration och kraft att bidra till utvecklingen, i mycket mer än sitt dagliga arbete. Att tidigare deltagare och mentorer ser ett värde i att hålla nätverket levande genom att vara med idag är ett viktigt kvitto för oss att programmet gör skillnad, säger Gry Holmgren, vd för LTU Business.

Programmet består av möten där mentor och adept träffas minst en gång i månaden och hela gruppen träffas under totalt 12 dagar under det år ett program pågår. Under de gemensamma mötena är det föredrag, workshops och diskussioner.

Snart avrundas den fjärde omgången vilket innebär att 63 personer hittills genomfört programmet tillsammans med en mentor. Nu pågår förberedelserna för nästa omgång.

Latitude 66 Mentorship leds och administreras av LTU Business, och finansieras av Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska företagarfonden och Billerud Korsnäs. Deltagande arbetsgivare betalar också en deltagaravgift.

Annons