Malmbanan

Det nya signalssystemet på Malmbanan senareläggs. Foto: David Gubler, Wikimedia

Driftssättningen av ERTMS flyttas fram

Luleå Det nya signalsystemet för järnväg, ERTMS, skulle ha börjat installeras i Norrbotten från 2021 men flyttas nu fram, meddelar Trafikverket.

Efter dialog med tågoperatörerna har Trafikverket beslutat att flytta fram driftsättningen på sträckan Riksgränsen-Boden från 2021 till 2022 och på sträckan Luleå-Boden från 2023 till 2026.

− Vi gör det för att minimera risker och kostnader för tågoperatörerna, säger Anders Åkeson, projektchef ERTMS.

I och med framflyttningen behöver inte Norrtåg och övriga tågoperatörer som trafikerar Boden-Luleå installera ombordutrustning förrän senare. Ett antal av operatörernas tåg hinner fasas ut efter att de passerat sin tekniska livslängd, och tågoperatörerna kan installera ERTMS på nyare tåg.

− Beslutet har ingen påverkan för införandet av ERTMS nationellt, säger Anders Åkeson.

Annons