Regionala strategier ska tas fram för skogen

Sverige Skogsstyrelsen delar ut 9 miljoner kronor till länen för att ta fram strategier. Norrbotten får 410.000 kronor.

Syftet är att strategierna ska bidra till att skapa jobb och tillväxt i varje län, med skogen som bas.

– Med det här stödet hoppas vi kunna ge en rejäl skjuts framåt i arbetet med att förverkliga det nationella skogsprogrammet lokalt. Där ska varje län ta fram sin egen strategi för att bidra till att alla skogens potentiella resurser tas tillvara i en hållbar samhällsutveckling, säger Thomas Mårtensson, projektledare på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen trycker på vikten av breda diskussioner i samband med framtagandet av strategierna.

– Dialog och samverkan är grunden när de regionala skogsstrategierna tas fram. Vad betyder skogen för vårt län? Vad ska den användas till? Vad räcker den till? Alla berörda, i skogens hela värdekedja, behöver vara med och diskutera, säger Thomas Mårtensson.

Annons
Annons