Rekordsommar

Turismen har skapat 600 nya jobb i Norrbotten. Foto: Ted Logart.

Besöksnäringen har skapat 600 nya jobb

Luleå Besöksnäringen i Norrbotten har skapat över 600 nya jobb de senaste tio åren.

Det skriver branschorganisationen Visita med SCB-statistik som underlag. Antalet gästnätter i Norrbotten nådde nya rekordnivåer i somras. Ökningen är 29 procent jämfört med för tio år sedan.

– Det är en fantastisk utveckling vi sett i Norrbottens besöksnäring de senaste åren som skapat både många nya jobb och utveckling, säger Jonas Siljhammar, vd på Visita.

En stor del av de nya jobben har enligt Visita gått till unga och utrikesfödda.

– Besöksnäringen är bäst av alla näringar på att ge människor en första fot in på arbetsmarknaden. Det gör de här jobben extra viktiga, inte minst för integrationen, säger Jonas Siljhammar.

Enligt Visita finns det potential för fortsatt tillväxt, när vartannat företag i besöksnäringen vill anställa fler. 

Annons