Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs i Karlsborg utanför Kalix. Foto: Lennart Håkansson

Billerud Korsnäs sämre än i fjol men bättre än väntat

Luleå Billerud Korsnäs redovisar en kvartalsrapport som är sämre än i fjol, men bättre än vad marknadens analytiker hade räknat med.

Resultatförsämringen beror till stor del på starten av den nya kartongmaskinen i Gruvön, som dragit ner försäljningstillväxten.

Nettomsättningen under tredje kvartalet blev 5.833 miljoner kronor, jämfört med 6.054 samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet blev 149 miljoner kronor (513).

Resultatet för kvartalet blev 5.754 miljoner kronor (363), men där ingår resultat från avvecklade verksamheter på 5.677 miljoner kronor (försäljning av Bergvik Skog Öst).

- Efterfrågan på hållbara förpackningar är fortsatt hög och BillerudKorsnäs marknadsposition och know-how skapar goda möjligheter för långsiktig tillväxt. Under tredje kvartalet ökade dock osäkerheten på den globala kartong- och pappersmarknaden och fiberkostnaderna var fortsatt på historiskt höga nivåer, kommenterar Petra Einarsson, vd och koncernchef.

Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix.

Annons