LKAB skylt huvudnivå

Orderingången för gruvor och metallindustri minskade i augusti. Foto: Lennart Håkansson

Industrins orderingång minskade

Luleå Orderingången för gruvor och metallutvinningsindustrin minskade med 30 procent i augusti jämfört med månaden före.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Industrins totala orderingång minskade med 1,1 procent i augusti jämfört med samma månad i fjol. Jämfört med månaden innan minskade orderingången med 1,8 procent.

Störst nedgång hade gruvor och mineralutvinningsindustrin som minskade med 29,9 procent i augusti jämfört med juli.

Utvecklingen i den totala orderingången var positiv på hemmamarknaden och negativ på exportmarknaden. Jämfört med juli ökade hemmamarknaden med 1,6 procent medan exportmarknaden minskade med 2,0 procent, båda i säsongrensade tal.