Kalix löjrom mister sin miljöcertifiering

Kalix Kalix löjrom mister sin miljöcertifiering, rapporterar P4 Norrbotten

Marine Stewardship Council, MSC, anser att fiskerinäringen inte förvaltat fiskebestånden på ett hållbart sätt.

Orsaken är oklarheter kring hur fiskbeståndet förvaltas. Om det finns oenighet kring hur beståndet ska hanteras kan en vara inte vara certifierad.

I och med MSC:s beslut kan det bli svårare att sälja löjrom, då många marknader kräver att det som säljs ska vara miljöcertifierat.

Certifieringen dras tillbaka den 9 november. Det innebär att den löjrom som fiskats i år kan säljas med MSC-märkning.

Syftet med MSC-märkningen är att visa kunden att fisken är vildfångad, kommer från ett livskraftigt bestånd och har fiskats med hänsyn till havsmiljön.

Annons