Luxcara

Janis Hoberg, investeringsansvarig på Luxcara och Theresia Langosz-Römbell, ansvarig för hållbarhet och kommunikation. Foto: Lennart Håkansson

Luxcara satsar på vindkraft i Markbygden

Piteå Den tyska kapitalförvaltaren Luxcara investerar i en vindkraftspark på Önusberget, en del av Markbygden utanför Piteå. 

Trädfällning och byggande av vägar är redan i gång i det som ska bli en vindkraftspark på upp till 137 vindkraftsverk med en kapacitet på cirka 750 megawatt med en årlig produktion på 2,1 terawattimmar.  Det blir därmed en stor del av vindkraftsproduktionen i Markbygden, som ska bli 10-12 terawattimmar när allt är utbyggt. Investeringen beräknas bli 5-10 miljarder kronor.

- Det här är troligen det bästa projektet i Europa. Utbyggnaden av Markbygden är den största vindkraftssatsningen. Här finns också ett färdigt ramverk av villkor och regleringar, och här finns många aktörer med tidigare erfarenheter av vindkraftsbyggen, säger Janis Hoberg, investeringsansvarig på Luxcara.

Av 500 projekt med förnybar energi som Luxcara utvärderar varje år har man valt att gå in i 48 projekt i 12 länder.

Luxcara räknar med att vindkraftsparken på Önusberget ska kopplas in på elnätet under 2021. Till skillnad från många investerare tänker man inte sälja vidare när det väl är i drift. Företaget agerar som en långsiktig ägare. Policyn för bolagets kapitalförvaltning, som bland annat har 35 pensionsfonder som uppdragsgivare, är att långsiktigt satsa på förnybar energi och hållbarhet. 

- Det är det som är intressant med Luxcara, att de är en långsiktig partner. Det gör att vi tillsammans kan attrahera andra aktörer och få följdinvesteringar till Piteå, säger Piteås kommunalråd Anders Lundkvist.

Luxcara grundades i Hamburg 2009. Bolaget satsar i förnybar energi, främst vindkraft och solenergi. Man har en investeringsvolym på cirka 30 miljarder kronor och en produktionskapacitet på 2 gigawatt i portföljen.

Annons