Visit Luleå (butiker Storgatan) Foto: Camilla Niemi

Turismen nådde nya höjder i Norrbotten i somras. Foto: Visit Luleå

Turismen ökade med 14 procent i Norrbotten

Luleå Antalet turistövernattningar ökade med 14 procent i Norrbotten i somras jämfört med förra sommaren. Det är näst högst i landet. Utländska gästnätter ökade med 19,7 procent. Logiintäkterna ökade med 24,7 procent, den högsta ökningen i landet.

Det visar statistik från SCB  som Tillväxtverket presenterade under måndagen. 

Turisternas övernattningar i Norrbotten ökade med 14 under juni-augusti och nådde 1,3 miljoner övernattningar i hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter.

Bara Västernorrland hade en större ökning, på 14,9 procent, men på halva nivån jämfört med Norrbotten, 600.000 övernattningar. Rikssnittet blev en ökning med 4,8 procent till 29,4 miljoner övernattningar.

Antalet övernattningar med utländska gäster i Norrbotten ökade ännu mer, med 19,7 procent, jämfört med rikssnittet på 2,4 procent. Totalt 550.000 utländska gästnätter registrerades i Norrbotten under de tre sommarmånaderna.

Logiintäkterna i Norrbotten ökade 24,7 procent till 295 miljoner kronor, vilket är den högsta ökningen i landet. Riksnittet var en ökning på 7,4 procent till 8,6 miljarder kronor. (Här ingår inte intäkterna från campingplatser.)

Siffrorna i statistiken är än så länge preliminära.

Annons