Swerim Och Masugnsslam

Projektledare Katarina Lundqvist, Swerim samt Fredrik Nyman Aga Linde vid reaktorn.

Masugnsslam kan återvinnas helt

Luleå Swerims projekt i Luleå visar att det tycks vara möjligt med hundraprocentig återvinning av masugnsslam.

Efter den andra försöksperioden i forskningsprojektet Optifines på metallforskningsinstitutet Swerim i Luleå ser prognosen god ut för att det är möjligt att helt återvinna masugnsslam även i industriell skala.

Det innebär i så fall stora ekonomiska och miljömässiga vinster.

- Hela processen har varit stabil och lättreglerad. Vi körde ju en försökskampanj redan i våras och med den kunskap vi fick då har vi kunnat förfina processen, säger Katarina Lundkvist, projektledare vid Swerim.

Deltar i försöken gör Aga Linde som tillhandahåller den så kallade Oxyfines-tekniken, med en rektor som förångar zinkpartiklarna i masugnsslammet, medan järnet samlas i botten och kan återanvändas. Zinkstoftet som förångats kan användas vid zinkproduktion hos Boliden.

- Resultatmässigt känns det här väldigt positivt, säger Fredrik Nyman, Aga Linde.

Bakgrunden till forskningsprojektet är SSAB:s arbete för att öka nyttiggörandet av restmaterial, för både bättre ekonomi och miljö.

Projektet har en total budget på 15 miljoner kronor och finansieras av Energimyndigheten med 5 miljoner kronor. Övriga deltagare i projektet är Aga Linde, SSAB Europe, SSAB Merox och Boliden Mineral.

Annons