Tord Gustafsson

Tord Gustafsson har gått bort, 69 år gammal. Foto: Lennart Håkansson

Tord Gustafsson har avlidit

Luleå Entreprenören Tord Gustafsson har avlidit, 69 år gammal. Han kommer från Nyköping men har verkat i Norrbotten i närmare 50 år. Eller rättare sagt verkat i världen med Norrbotten som bas.

Tord Gustafsson var med när högskolan i Luleå utvecklades, bland annat med forskningsområden inom samhällsbyggnadsteknik. Han var knuten till högskolans kontakt- och forskningssekretariat. Sedan han lämnat universitet fortsatte han samarbetet i olika europeiska forskningsprojekt.

Han kom att ägna sig åt fiberkompositer. Under några år drev han båtfabriken APP och sedan APC Komposit. Han var medgrundare till Blatraden som blev Podcomp som tillverkar badrumsinredningar. Företaget såldes till Lindbäcks Bygg för några år sedan.

Tord Gustafssons verksamhet sträckte sig långt utanför Norrbotten. Tillsammans med forskare vid Jerusalems universitet startade han företaget Melodea Ldt, som har ett tiotal patent kring nyttjandet av cellulosa.

Han hade ett stort nätverk i den europeiska kompositindustrin. Två gånger mottog han JEC Award, en internationell innovationstävling för kompositindustrin. Hans kontakter och kunskaper förde honom också till Kina, Japan och USA, där han hade kontakter i bilindustrin i Detroit och Silicon Valley.

Lokalt stöttade han studenter och uppfinnare genom att erbjuda dem att testa och bygga prototyper i hans fabriker. LTU:s minnesord över honom har rubriken: ”Tord Gustafsson har avlidit - en drivkraft har försvunnit – en inspiratör är borta.”

Representanter för Piteå Science Park skriver i Piteå-Tidningen: ”Hans betydelse för Piteå och kompositklustret här kan inte överskattas. Utan Tords engagemang och hårda arbete med att bygga upp en ny kompositverksamhet, när företaget Composite Scandinavia lagt ner, hade Piteå aldrig varit där vi är idag då det gäller kompositer.”

När det gällde Tord Gustafsson var det mera verkstad än prat. Varje gång jag talade med honom häpnade jag över hur mycket han höll på med, och hur lite känt det var.

Jag var bekant med honom via gemensamma vänner. För femton år sedan köpte jag en båt av honom. Den förgyller fortfarande mina somrar.

Tord Gustafsson begravs i Nyköping.